วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในพื้นที่ ผนึกกำลังร่วมใจกัน พร้อมควักเงินส่วนตัว จัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้น เตรียมแจกประชาชน
: 25 มี.ค. 63
213

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคระบาด “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” ทำให้ทุกๆคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอด ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็ถือเป็นนโยบาย สำคัญที่สุด รวมไปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอำเภอแปลงยาวก็ดี ซึ่งทุกภาคส่วนต่างมุ่งมั่นที่จะร่วมกันป้องกัน และหยุดยั้งโรคนี้ให้หมดไปโดยเร็ว รวมทั้งกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก็กำลังดำเนินการในส่วนของการเยียวยา ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่อง

นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ กล่าวว่า ในส่วนของตำบลหัวสำโรง ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามข้อสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในเบื้องต้นนี้ ตนเองพร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ชโนเมธาภรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวสำโรง และท่านกำนัน ดร.รัฐสภา นพเกตุ กำนันตำบลหัวสำโรง รวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ร่วมกันเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ มอบให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและ อบต. ช่วยกันตัดชิ้นงาน จากนั้นส่งมอบให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ทั้งตำบลหัวสำโรง ไปทำการเย็บเข้ารูปต่อไป ซึ่งหน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้นนี้ ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณะสุข  ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในตำบลหัวสำโรง ได้อย่างทั่วถึงภายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 นี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง กล่าวว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ จะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะถ้อยแถลงข่าวของรัฐบาล และ กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน เช่น ด้านการสาธารณะสุข การปฏิบัติตัวของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน การเฝ้าระวัง การป้องกัน โดยเฉพาะการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ว่า ในหลักการมีรายละเอียดเงื่อนไข หรือคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ที่จะสามารถได้รับการชดเชยได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันที่พี่น้องประชาชน จะต้องทราบ ตำบลหัวสำโรงมีการนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ มีผู้ประกอบการโรงงานจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา ได้ประสานกับ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารโรงงาน ได้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อย่างเคร่งครัดด้วยแล้ว.

ข่าว/ภาพ  ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ