วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
ทหารพัฒนาจัดกำลังพลเครื่องมือหนักช่วยชาวบ้านขุดคลองหลักแบบหลุมขนมครกกว่า 10 ก.ม. เพื่อให้ได้น้ำซับช่วยชาวบ้าน 6 หมู่บ้านให้มีน้ำใช้ในช่วงภัยแล้ง
: 06 มิ.ย. 63
277

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ 1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พิจิตรพร้อมกับฝ่ายปกครอง พบว่าคลองข้าวตอกซึ่งเป็นคลองหลักน้ำไหลผ่านตามพื้นที่ ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน ยาวประมาณ 10 ก.ม. ปัจจุบันน้ำแห้งขอด ราษฎรไม่สามารถนำน้ำไปใช้ทางการเกษตรได้  และเพื่อไม่ให้พืชผล เกษตรยืนต้นตาย ทางหน่วย นพค.34 ได้จัดส่งชุดช่างพัฒนา จำนวน 8 นาย พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ได้แก่รถขุดตักแขนยาว 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น 1 คัน ฯลฯ ดำเนินการขุดลอกท้องคลองแบบหลุมขนมครก กว้าง 8 เมตรX20 เมตร ลึก 3 เมตร เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำ กักเก็บน้ำเพียงพอสำหรับราษฎร 2 ฝั่งลำคลองได้นำไปใช้ทางการเกษตร

พ.อ.ณรงค์ไชย ผบ.นพค.34 เปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ นพค.34 ได้จัดตั้งกองอำนวยการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย 4  ชุด ชุดที่ 1 อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ชุดที่ 2 อ.ตาคลีและ อ.ตากฟ้าจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติภารกิจแจกจ่ายน้ำให้ราษฎร อย่างน้อยวันละขุดลอกแม่น้ำปาด  30,000 ลิตร ชุดที่ 3 ขุดลอกแม่น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ชุดที่ 4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ปฏิบัติภารกิจขุดลอกลำน้ำเพื่อให้ได้น้ำซับ มุ่งเน้นการรักษาระบบนิเวศน์ หากมีน้ำเพียงพอราษฎรสามารถนำน้ำไปใช้ทางการเกษตรได้อีกด้วย.

ข่าว/ภาพ วิฑูร ไตรยุทธรงค์   

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ