วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
ทหารพัฒนาส่งมอบโครงการขุดคลองขนมครก 34 บ่อยาวกว่า 10 ก.ม. ได้น้ำซับช่วยชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ให้มีน้ำใช้ในช่วงภัยแล้งให้ท้องถิ่นดูแลต่อไป
: 09 มิ.ย. 63
209

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่บริเวณคลองข้าวตอก หมู่ 1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ พันเอก ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำพิธีส่งมอบหลุมขนมครกในท้องคลองข้าวตอก ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการบูรณาร่วมกัน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิจิตร และหน่วยบัญชาการทาหรพัฒนา โดยก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งในจังหวัดพิจิตร ก็พบว่าคลองข้าวตอกซึ่งเป็นคลองหลัก รับน้ำจากแม่น้ำพิจิตร แห้งขอดราษฎรไม่สามารถนำน้ำไปใช้ทางการเกษตรได้ และเพื่อไม่ให้พืชผลทางการเกษตรยืนต้นตาย จึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองในลักษณะหลุมขนมครก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร จำนวน 34 บ่อ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำกักเก็บเพียงพอตลอดความยาว 10 กิโลเมตร

สำหรับการบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในปีนี้ ประกอบด้วยการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร, การขุดลอกหน้าสถานีสูบน้ำบริเวณแม่น้ำยม และการขุดหลุมขนมครก ในท้องคลองข้าวตอกในครั้งนี้ ซึ่งผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า น่าจะจบปัญหาภัยแล้งในปีนี้ ซึ่งรัฐบาลและผู้บังคับบัญชามีนโยบายสั่งการให้หน่วยมีความพร้อมสำหรับช่วยเหลือราษฎร แก้ปัญหาอุทกภัย ในฤดูฝนต่อไป.

ข่าว/ภาพ วิฑูร ไตรยุทธรงค์ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ