วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
ผวจ.พิจิตรประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
: 01 ก.ค. 63
188

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.พิจิตรในฐานะ ผอ. ลูกเสือ จ.พิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ  ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ  อ.เมืองพิจิตร โดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะ ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 50 คน เป็นผู้ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ ร้องเพลงถวายราชสดุดี และทบทวนคำปฏิญาณ หลังจากนั้น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ.

ข่าว/ภาพ วิฑูร ไตรยุทธรงค์ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ