วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 9 ปีซ้อน
: 29 ม.ค. 63
191

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลข มหานาค กรุงเทพมหานคร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อันดับที่ 1 จาก สพฐ.ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งสพฐ.ดำเนินการคัดเลือก สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การยกย่อง ชมเชย สพท.ที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า จากการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีประโยชน์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงส่งผลให้ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับรางวัล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น” สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 9 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2554 – 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 5 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2558 – 2562.

ข่าว/ภาพ วิฑูร ไตรยุทธรงค์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ