วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
เกษตรชาวพิจิตรหันมาปลูกทุเรียน ส่งพ่อค้าแม่ค้าชาวจันทบุรี สร้างรายได้ดี
: 12 ก.พ. 63
1.6k

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตร จ.พิจิตร เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย นายสามารถ เดชบุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นางมะยม เนียมสุวรรณ เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของนายศุภรัตน์ เลิศประสิทธิพันธ์ ต.บ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร ที่ปลูกในพื้นที่ 275 ไร่ อายุประมาณ 6 ปี จำนวน 6,000 ต้น ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตปีแรกเมื่อปี 2562 ในพื้นที่ 150 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 12 ตัน ในปีนี้มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 200 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 150-200 ตัน จะมีพ่อค้าจากตลาดจาก จ.จันทบุรีมารับซื้อแบบเหมาคละไซต์ ในราคา ประมาณ 110 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 110,000 บาทต่อตัน สำหรับการปลูกมีการปลูกแบบยกร่องมีระยะการปลูก ขนาด 8 x 8 เมตร สำหรับต้นทุนการผลิตคิดเป็นต่อปีประมาณ 30,000 บาท ต่อไร่ซึ่งรวมถึงค่าแรงงานค่าปุ๋ย ขณะนี้ทุเรียนเริ่มออกดอกและติดผลผลิต จะเริ่มทำการเกษตรเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้  ซึ่งแปลงนี้ได้ทำการขอการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถได้ราคาผลผลิตที่สูงขึ้น หรือสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็นการรับรองความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรให้คำแนะนำ และกรมวิชาการเกษตรจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบประเมินแปลงเพื่อให้การรับรอง มาตรฐาน GAP ต่อไป

นายศุภรัตน์ เลิศประสิทธิพันธ์ กล่าวว่า ได้ทดลองปลูกทุเรียนตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นสวนส้มเขียวหวาน มีการทำยกร่องเป็นร่องน้ำอยู่แล้ว ได้ลงทุนหาซื้อพันธุ์ทุเรียน โดยปลูกพันธุ์หมอนทองเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการ และมีพ่อค้ามาตัดเองและรับซื้อเองถึงสวน ทำให้ไม่มีปัญหาด้านการตลาด

ด้านนายวีระชัย  เข็มวงษ์ เกษตร จ.พิจิตร กล่าวว่า เกษตรกรรายนี้เดิมเป็นพื้นที่นาทั้งหมด แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกส้มเขียวหวาน และเมื่อส้มเขียวหวานหมดอายุการเก็บเกี่ยวจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียน เกษตรกรได้ผลตอบรับค่อนข้างดี ได้ขยายพื้นที่ปลูกและมีเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเดียวกันที่ปลูกส้มเขียวหวานปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียน นับว่าเป็นไม้ผลอีกทางเลือกให้กับเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะต้องลดการใช้สารเคมีเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีบางตัว เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย  ทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรมีการผสมเกษรด้วยธรรมชาติ โดยการปล่อยตัว “ชันโรง” เพื่อช่วยในการผสมเกสรของดอกทุเรียนอีกด้วย หากเกษตรกรท่านใดสนใจอยากทดลองปลูกทุเรียนสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  056-613423 ต่อ 103 ได้ในวันและเวลาราชการ  หรือที่ นายศุภรัตน์  เลิศประสิทธิพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 083-3313355

ข่าว/ภาพ : วิฑูร ไตรยุทธรงค์

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ