วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / พิจิตร
แถลงข่าวงานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลา ชมบึง และของดีเมืองพิจิตร
: 12 มี.ค. 63
938

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 มี.ค.63 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงาน งานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลา ชมบึง และของดีเมืองพิจิตร ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2563 โดยมีหน่วยงาน 4 ภาคส่วนร่วมกันจัดประกอบด้วย เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร, นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร, นายสุธี สินสุนทร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร, นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

     

การแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบถึง การจัดงานมหกรรมมะม่วง ชวนชม มะยงชิด กินปลา ชมบึง และของดีเมืองพิจิตรได้กำหนดจัด จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ บึงสีไฟ และถนนบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดพิจิตร
  2. เพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดพิจิตร
  3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร และสร้างแรงจูงใจ แก่ชาวสวนผู้ปลูกไม้ผล และสินค้าเกษตรอื่น ๆ 

โดยกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย

1) จัดแสดง/จำหน่ายสินค้าเกษตร มะม่วง ส้มโอ มะยงชิด สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า 2) การจัดนิทรรศการ สินค้าเกษตร Product Champion  3) กิจกรรมการประกวดชวนชม 4) กิจกรรมประกวด ผลผลิตการเกษตร 13 ชนิด 

5) กิจกรรมแข่งขัน จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดกระเช้าผลผลิตการเกษตร 2) ตำมะม่วงลีลา 3) ยำส้มโอ 4) การทำข้าวเหนียวมูน /มะม่วง 5) การรับประทานมะม่วง/ส้มโอ 

6) กิจกรรมการสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การทำลูกประคบสมุนไพร (2) การขยายพันธุ์ไม้ (3) การทำสบู่ (4) กับดักแมลงวันผลไม้และกับดักหนอนกระทู้ข้าวโพด   

7) กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากปลา  8) การแข่งขันกีฬาเปตอง 9) ภาคค่ำมีดนตรีสดและอาหารจากปลาราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19-22 มีนาคม 2563.

ข่าว/ภาพ  วิฑูร ไตรยุทธรงค์   

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ