วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ภาคเหนือ / กำแพงเพชร
ทานฟรี ทำดีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9
: 16 ต.ค. 62
914

ที่บริเวณถนนสายหนองปลิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชุนชนไฟฟ้าพัฒนา จัดกิจกรรม โครงการ ทานฟรี ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสรยุทธ เอกวัสสกุลวงค์ ประธานชุมชนไฟฟ้าพัฒนา กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของประชาชนชุมชนไฟฟ้าพัฒนา ที่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆจึงได้ประชุมและมีมติให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ สองแล้ว ซึ่งทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง และได้ตั้งเต้นนำอาหารหลากหลายเมนู เตรียมปรุงสด เพื่อแจกให้กับประชาชนทั่วไปและจิตอาสา ที่จะมาร่วมพัฒนาแนวคูคลอง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับประทานฟรี โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวในการจัดกิจกรรม ได้นำอาหาร ขนม และน้ำมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ในส่วนวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดย อาจารย์รสินทรา สุ่มทรัพย์ ครูพิเศษสอน ได้นำจิตอาสามาบริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 3 ปี ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต อีกด้วย

 

ด้าน นางพัชรี โนริน จิตอาสาชุมชนไฟฟ้านำอาหารมาแจกฟรี เปิดว่า วันนี้ได้ทำราดหน้า จำนวน 100 กิโลกรัม ที่ปรุงสดมาแจกให้ประชาชนรับประทานฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ