วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / กำแพงเพชร
กกต.จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เลือกตั้ง โค้งสุดท้าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2
: 19 ก.พ. 63
502

เมื่อเวลา  09.30 น. วันนี้ 19 ก.พ.63 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Day เพื่อรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี ศ.ศันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายองอาจ สังคหัตฐาวร ปลัดจังหวัด พอ.พงศธร นิพยะ นโยบายแผนการข่าว กอรมน. พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองฯ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข ผกก.สภ.พรานกระต่าย นายธนบูรณ์ สินมานะ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอำเภอในเขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วย ลานกระบือ ไทยงาม โกสัมพีนคร และพรานกระต่าย นำหัวหน้าส่วนราชการเดินนำเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ลูกเสืออาสา กกต. รด.จิตอาสา (นศท.) กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี อสส. นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน นับ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายอิทธิพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอพรานกระต่าย ลานกระบือ ไทยงาม โกสัมพีนคร  มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น.ในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

จากนั้นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะร่วมเดินรณรงค์ปล่อยแถวจากบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ผ่านหน้าตลาดเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเข้าถนนพิทักษ์บุญยงค์ เข้าถนนวัดป่า ถนนข้างอำเภอพรานกระต่าย รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร มีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก.

ข่าว/ภาพ  นิธิรุจน์ สุพัฒน์ศักดิ์