วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / กำแพงเพชร
กำแพงเพชร สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
: 25 ต.ค. 62
597

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่วัดอรัญญิกาวาสน์ หมู่ที่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และรับฟังความคิด รับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้นำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชนในแต่ละภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานต่างๆ ได้มอบทุนการศึกษา มอบจักรยานให้แก่นักเรียน มอบไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ วัดคลองเจริญ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นี้