วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
กาชาดมอบบ้านให้ผู้ยากไร้
: 01 ก.ค. 63
669

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน"กาชาดห่วงใย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส" ทั้งนี้ นางประภาวดี สิงหวิชัย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโดยสนง.เหล่ากาชาดจว.นครสวรรค์สนับสนุนงบประมาณ แล้วให้อำเภอดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจ.นว.ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. อสม. ชรบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านนายสวอง สุรินทร์ดอนคา ที่บ้านแหลมสมอ หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ในงานดังกล่าวได้มีการมอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ปลูกต้นไม้ ให้กับเจ้าบ้านและบริการตู้ปันสุขเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจิตอาสาที่มาร่สมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก.

ข่าว/ภาพ ดนัย เกียรติวงศ์ชัย