วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
ร.ร.ทอ.ตาคลีเตรียมเปิดเรียน พร้อมรับมือและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
: 01 ก.ค. 63
275

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียน ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ในการเปิดเรียนวันแรกนั้น ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์มีการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างรัดกุมและครบถ้วน 100% สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีครั้งนี้ ได้พบนักเรียนและคณะครูเพื่อพูดคุยและอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) และกว่างชื่นชมความพร้อมของโรงเรียนนอกจากนี้นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผอ.สพม.42ได้มอบหมายให้ นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน และนางมัณฑณา รอทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเทอมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนจำนวน 2 กล่องทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างปลอดภัย อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน การลงทะเบียนไทยชนะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การล้างมือด้วยสบู่เหลวโดยโรงเรียนได้เตรียมไว้ทุกจุดก่อนขึ้นอาคารเรียน การเว้นระยะตามจุดที่นั่ง โรงอาหาร ห้องเรียนทำให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการเรียนรู้และใช้ชีวิตที่โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์.

ข่าว/ภาพ ดนัย เกียรติวงศ์ชัย