วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
ทหารมอบห้องสมุดให้โรงเรียน
: 16 ก.ค. 63
296

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) โดยมี ดร. สุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และ นายสถิต ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหัวหวาย ร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ข่าว/ภาพ : ดนัย เกียรติวงศ์ชัย