วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / นครสวรรค์
ตาคลี นครสวรรค์ จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
: 28 ก.ค. 63
340

นายอมร บริรักษ์เลิศ นอภ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นางสิริพร บริรักษ์เลิศ นายกกิ่งกาชาดตาคลี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เมื่อ 28 ก.ค.63.

ข่าว/ภาพ ดนัย เกียรติวงศ์ชัย