วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563
ภาคเหนือ / อุทัยธานี
ผู้ว่าฯอุทัยธานี มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ
: 11 ต.ค. 62
334

จังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุอำเภอหนองฉาง ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย

 

 

ที่พื้นที่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย กิจกรรมมอบบ้านผู้สูงอายุ ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี หน่วยทหารในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา และผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้าน

สืบเนื่องจาก จังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนผู้สูงอายุ จำนวน 61,774 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าจังหวัดอุทัยธานีกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จึงเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นผู้สูงอายุ และพบว่า บ้าน คือปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน รวมจำนวน 145 หลัง งบประมาณ 2,900,000 บาท โดยแต่ละหลังจะได้รับงบประมาณ หลังละไม่เกิน 20,000 บาท

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงบ้าน หลังที่ 1 ที่บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 10 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง ของนางหรั่ง เสือทัพ อายุ 81 ปี เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) จำนวน 17,000 บาท หลังที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 370/2 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง ของนางสุนทร พันธุเมฆ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงบ้าน จำนวน 20,000 บาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 38,000 บาท โดยได้ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี