วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563
ภาคเหนือ / อุทัยธานี
ชาวนาอุทัยฯประสบปัญหาข้าว
: 16 ต.ค. 62
681

อุทัยธานี ชาวนาประสบปัญหาข้าว ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงควาย สร้างรายได้งามตัวละหลักล้าน

 

ที่ จ.อุทัยธานี นายมนัส คันศร ชาวนาบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองชุมแสง ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน เปิดเผยว่า ทำนากว่า 100 ไร่ เป็นนาเช่าและในพื้นที่ของตัวเอง ไม่มีระบบชลประทาน อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปีไหนฝนแล้งนาข้าวก็จะเสียหาย ขาดทุน เป็นหนี้เป็นสินรวมทั้งประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำและโรคแมลง

จึงหันมาเลี้ยงควาย โดยเริ่มต้นเลี้ยงเพียง 3 ตัว กระทั่งระยะเวลาล่วงเลยมานานกว่า 20 ปี ทำให้ขยายพันธุ์ในฝูงเพิ่มขึ้นเป็น 40 ตัวแล้ว โดยเลี้ยงไปขายไป ในแต่ละวันจะมีผู้มาติดต่อขอซื้อชนิดที่ไม่ว่างเว้น ควายบางตัวอายุเพียง 1 ปีกว่า ก็มีผู้มาขอซื้อในราคาตัวละ 150,000 บาทแล้ว เนื่องจากเป็นควายที่มีลักษณะดี ส่วนควายที่มีชื่อเสียงและมีราคาสูงชื่อบัวบาน เป็นควายเพศผู้ อายุ 5 ปี มีผู้มาให้ราคาแล้ว 1 ล้านบาท

ส่วนอีกตัวชื่อทอง อายุ 7 ปี ก็ให้ราคาสูงเช่นเดียวกัน เพื่อซื้อไปทำพ่อพันธุ์ แต่ตนยังไม่ขาย ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงควาย สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี เรียกว่า สามารถส่ลูกเรียนจบพยาบาล ออกมารับราชการ ซื้อที่ดินหรือนาเพิ่มขึ้นอีกและซื้อรถยนต์ โดยนายมนัส ได้บอกว่า ชาวนาควรจะเลี้ยงควาย เพิ่มเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เพราะลำพังทำนาอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูง ควรเริ่มต้นเลี้ยง 2 ตัวก่อน โดยในแต่ละปีควายจะตกลูกเพิ่มทุกปี

ที่จริงการเลี้ยงควาย ไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่สำคัญไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง คือ แต่ละวันจะนำควายออกจากคอก ที่ต้องสร้างมุ้งเอาไว้ป้องกันยุงและแมลงต่างๆมารบกวน ตั้งแต่ช่วง 05.30 น.ก็จะนำควายปล่อยเยงในทุ่งนา เพื่อแทะเล็มหญ้า พอสายหน่อยแดดร้อน ควายจะเข้าร่มไม้เอง ตนเย็นช่วงเวลา 18.00 น.ก็จะพาเข้าคอก ช่วงแล้งจะหาซื้อฟางก้อนมาให้แทนหญ้าสด ลงทุนไม่มาก แต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

ด้านนายณัฐดนัย ชมภูวัฒนา เกษตรกรชาว จ.เลย ซึ่งเดินทางมาซื้อควายที่บ้านของนายมนัส ได้บอกว่า เดิมทำไร่อ้อยส่งโรงงานน้ำตาล กว่า 600 ไร่ แต่ประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ ดังนั้นจะต้องลดพื้นที่ปลูกอ้อยลงแล้วหันมาเลี้ยงควายแทน เนื่องจากเลี้ยงควาย ลงทุนน้อย ควายกินหญ้าอย่างเดียว มีพื้นที่ มีแหล่งน้ำ ให้อาบให้ลงเล่น มีพื้นที่ให้เขาเดิน แค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า อีกทั้งให้ลูกทุกปี ยิ่งเลี้ยงนานยิ่งสร้างมูลค่า

ด้านนายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า อุทัยธานี มีตลาดนัดควายที่ อ.ทัพทัน โดยจะจัดให้มีในทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เดือนละ 4 ครั้ง เพื่อให้เป็นสถานที่ซื้อขายและแลกเปลี่ยนกระบือหรือควาย ซึ่งกันๆและกัน เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงควายให้มีตลาดรองรับ

ในแต่ละครั้งจะมีควายมาซื้อขายและเปลี่ยนกัน ประมาณ 400 ตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 40,000 บาท คิดเป้นมูลค่า 16 ล้านบาท หรือ เดือนละ 64 ล้านบาท ด้วยกัน สำหรับ จ.อุทัยธานี เป็นจังหวัดอันดับต้นๆของประเทศ ที่เกษตรกรมีการเลี้ยงควายแบบปล่อยทุ่ง มีจำนวน 15,000 ตัว ด้วยกัน เนื่องจากมีความเหมาะสม มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โครงร่างสูงใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาด พ่อพันธุ์บางตัวของเกษตรกรสามารถ ขายได้ถึง 3 ล้านบาท ด้วยกันโดยทางจังหวัดฯ ยังมีการส่งเสริมพัฒนาสายพันธุ์กระบือให้กับเกษตรกรฟรี โดยจะนำน้ำเชื้อกระบือที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละปีไปผสมกับกระบือของเกษตรกร เพื่อให้มีลักษณะพันธุ์ที่ดี อีกด้วย