วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563
ภาคเหนือ / อุทัยธานี
จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ร.4
: 19 ต.ค. 62
814

จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

วันนี้ (18 ต.ค. 62) ที่วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอหนองฉางกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองขุนชาติ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงครัว ห้องน้ำ บริเวณรั้วรอบวัด และกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองหน้าวัด รวมทั้งตัดหญ้า และตัดแต่งพุ่มไม้บริเวณวัดให้สวยงาม เป็นระเบียบ

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาค จึงได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด หรืออื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว

 

ข่าว : ส.ปชส.อุทัยธานี