วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงราย
ปล่อยผู้กักตัวครบ 7 วัน กลับจากภูเก็ต เมียนมา 34 คน ไปกักที่บ้านต่อ 7 วัน
: 13 พ.ค. 63
505

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63  ที่หน้าโรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สถานที่กักตัวของศูนย์ติดตามสถานการณ์ โควิด – 19 เชียงราย  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย  นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง  สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นพ.ไชยเวช ธนไพศาล  ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันปล่อยตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และ จ.ภูเก็ต หรือกลุ่มเสี่ยง ครบการกักตัวเอง  7 วัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 34 คน ภายหลังแพทย์ตรวจสารคัดหลั่งไม่พบเชื้อ  เพื่อไปเก็บตัวที่บ้านตัวเองอีก 7 วัน  โดย ผวจ.มอบหนังสือรับรองการกักตัวยืนยันว่าได้เข้าสู่กระบวนการกักตัว คัดกรอง ตามที่กำหนด  และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวทุกคน 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำการกักตัวกลุ่มเสี่ยง  ที่เข้ามาจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.63 ยอดรวม 263 คน  ปัจจุบันเหลือ 155 คน กลับบ้านแล้ว 108 คน  ผลการตรวจหาเชื้อ 195 คน ผลเป็น Negative  วันนี้ปล่อยตัวกลับภูมิลำเนา  34 ราย   กลับจาก จ.ภูเก็ต 23 คน เข้ากักตัววันที่ 4 พ.ค. 63 และกลับจากเมียนมา 11 คน เข้ากักตัววันที่ 27 เม.ย. 63 ซึ่งหลังกักตัวครบ 7 วัน จะต้องทำการกักตัวเองที่บ้านต่ออีก 7 วัน ให้ครบตามมาตรการที่กำหนดไว้  14 วัน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ารับการกักตัวเป็นอย่างมาก  มีการเขียนความรู้สึกขอบคุณใส่ฝากล่องอาหารส่งถึงบุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าของที่พัก รวมไปถึงหน่วยงานที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาที่กักตัว.

ข่าว/ภาพ วีระชัย ปทุมชัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ