วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงราย
นอภ.พญาเม็งรายมอบถุงยังชีพเงินสดผู้พิการ คนชรา
: 13 พ.ค. 63
234

เมื่อวันที่ 13 พ.ค 63 บริเวณหน้าเทศบาลเม็งราย ต.พญาเม็งรายนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย  ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ตามโครงการคลังอาหารชุมชน เชียงรายคลายทุกข์ COVID-19 แก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบาลเม็งราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมให้คำแนะนำหลักการใช้ Social Distancing  การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

จากนั้นนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.พญาเม็งราย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพญาเม็งราย และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมชุมชน มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  พื้นที่ในเขตเทศบาล ต.พญาเม็งราย.

ข่าว/ภาพ วีระชัย ปทุมชัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ