วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงราย
เชียงรายปลดล็อกเปิดโล่งทุกเส้นทางเข้าเมือง แต่คัดกรองเข้มทุกด่าน
: 14 พ.ค. 63
1k

 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14  มี.ค.63 นายประจญ  ปรัชญสกุล  ผวจ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019   ออกคำสั่งปลดล็อกเปิดถนนสายรอง 9 เส้นทางเข้าเชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป หลังจากที่ถูกสั่งปิดเมื่อวันที่ 4  เม.ย.จำนวน 7 เส้นทาง และวันที่ 10 เม.ย.จำนวน  2  เส้นทาง  ให้ใช้เพียงถนนสายหลัก 4 เส้นทาง  เนื่องจาก จ.เชียงรายไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เป็นเวลาผ่านมา 43 วัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จึงให้ยกเลิกประกาศคำสั่งปิดถนนสายรอง  2 ฉบับ  ให้ถนนทุกเส้นทางเข้าจังหวัดเชียงรายได้ แต่ยังมีการตรวจวัดคัดกรองเข้มตามด่านต่างๆ  เช่นเดิม  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด- 19 เป็นรอบสอง.

ข่าว/ภาพ วีระชัย ปทุมชัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ