วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงราย
ปล่อยแล้ว! ประชาชนที่กักตัวโควิด-19 ครบ 14 วัน 19 ราย ไม่พบผู้ป่วยใหม่ผ่านมา 45 วันแล้ว
: 16 พ.ค. 63
575

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 บริเวณกองร้อย อส.เชียงราย ที่ 1 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.เชียงราย และ พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.เชียงราย ร่วมกันปล่อยผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยงและเป็นผู้พ้นโทษจากเรือนจำเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ จำนวน 19 ราย ที่กลับเข้าไทยทาง อ.แม่สาย และได้ดำเนินการกักตัวที่ กองร้อย อส.เชียงราย ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ครบ 14 วัน เมื่อทำการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายปกติ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าทุกคน จึงปล่อยให้กลับภูมิลำเนา โดยมีญาติมาคอยรับตัวกลับบ้านด้วยความดีใจ

จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำการกักตัวกลุ่มเสี่ยงผู้ที่เดินทางเข้า จ.เชียงราย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา และมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาคใต้ ถูกกักตัวที่จังหวัดจัดให้ (Local quarantine) 289 คน ติดตามครบแล้ว 185 คน ที่กักตัวในบ้านตัวเอง(Home quarantine) 11,082 คน ติดตามครบแล้ว 9,725 คน ล่าสุดไม่พบผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อผ่านมา 45 วันแล้ว.

ข่าว/ภาพ วีระชัย ปทุมชัย