วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / เชียงราย
ทหาร ฉก.ม.2 ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้พิการชายแดนแม่สาย
: 16 พ.ค. 63
283

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม. 2 สั่งการให้ ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกำลังพลจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน เทศบาลแม่สายเทศบาลมิตรภาพ, ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 20 คน ร่วมไม้ร่วมมือช่วยดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ให้กับ นายบุญมี ศรียศ อายุ 64 ปี ชาวบ้านผู้พิการ บ.สันมะนะ หมู่ 5 ต.แม่สาย จนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ด้วยจิตสาธารณะแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์โลกร่วมกัน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

ข่าว/ภาพ วีระชัย ปทุมชัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ