วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงราย
เชียงรายเตรียมส่งทีมแพทย์ ช่วยท่าขี้เหล็ก คัดกรองออกใบรับรองแพทย์ ช่วยคนไทยตกค้างกลับประเทศ หลังจากไม่มีเครื่องบิน รถโดยสารไปออกเอกสารที่สถานทูตย่างกุ้ง
: 19 เม.ย. 63
113

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 เม.ย. 63  นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงราย จะมีการหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เตรียมส่งทีมแพทย์เข้าไป จ.ท่าขี้เหล็ก ช่วยทางการเมียนมา คัดกรองโรคไวรัสโควิด-19  และออกใบรับรองแพทย์ แก่คนไทยที่แจ้งความประสงค์จะกลับไทยกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. แต่ติดขัดไม่สามารถไปออกใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ย่างกุ้งได้  เนื่องจากสายการบินรถโดยสารระหว่างเมืองหยุดหมด  เพื่อเป็นทางออกให้คนไทยที่ จ.ท่าขี้เหล็ก  เชียงตุง รัฐฉาน  สามารถกลับถิ่นได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 เม.ย. มีคนไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้าทางด่านสะพาน 2 อ.แม่สายอีก จำนวน 7 คน ที่ด่านสะพาน 4 เชียงของ จำนวน 2 คน และวันที่ 24 เม.ย.63 ข้ามทางด่านแม่สาย 4 คน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้เตรียมพร้อมรับคนไทยทั้งหมดไว้แล้ว โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจคัดกรอง  ร่วมกับ ตม.ศุลกากร ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจเช็คประวัติ ตรวจสอบสัมภาระ X-ray พ่นยาฆ่าเชื้อกระเป๋า 

โดยคนไทยที่เข้าเมืองจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ หรือ fit to travel และ หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ  ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ และลงนามรับทราบยินยอมรับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด หรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กำหนดสถานที่กักตัวโรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และโรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมอาหาร 3 มื้อ  อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน.

ข่าว/ภาพ : วีระชัย ปทุมชัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ