วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมรับฟังกรณีที่ดินวัดร้าง จ.เชียงใหม่
: 12 ต.ค. 62
140

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังข้อร้องเรียน กรณีพิพาทที่ดินวัดร้าง ระหว่างชุมชนกับนายทุน และร่วมหารือข้อกฎหมายโรงแรม และปัญหาการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่

 

วันนี้ (11 ต.ค. 62) ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมหารือกับสมาชิกวุฒิสภา และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยประเด็นที่หารือในครั้งนี้ มีทั้งข้อกฎหมายโรงแรม สถานการณ์ ปัญหาการท่องเที่ยว และข้อพิพาทที่ดินวัดร้าง ที่มีข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับนายทุน

 

นายวีระวิทย์ แสงจักร ประธานกลุ่มล่ามช้าง ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้นำเสนอข้อมูลที่สะท้อนภาวะปัจจุบัน ทั้งเรื่องข้อจำกัดด้านกฎหมายโรงแรมที่พัก โดยอยากให้ทบทวนเรื่องข้อกฎหมายที่ขัดต่อการประกอบอาชีพ การทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่ ทั้งได้นำเสนอผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่มาจากค่าเงินบาทแข็งตัว และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลง ซึ่งอยากให้ภาครัฐดำเนินการในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม

 

สำหรับปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดต้นปูน ซึ่งเป็นวัดร้าง พื้นที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยจัดสร้างเป็นโรงเรียน แต่ได้ยกเลิกไป จากนั้นได้เปิดพื้นที่ให้เอกชนเช่า และมีความพยายามที่จะสร้างเป็นโรงแรม แต่ชาวชุมชนไม่เห็นด้วย อยากให้คงพื้นที่ไว้เพื่อทำประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ถึง 5 ชุมชน คือชุมชนล่ามช้าง ล่ามปิง เชียงมั่น หม้อคำตวง และควรค่าม้า ซึ่งขณะนี้สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงแต่เอกชนยังคงใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอยู่โดยสมาชิกวุฒิสภาจะได้นำข้อมูลจากการหารือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผล และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล

ภาพ : ศราวุธ เจิมจันทร์

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

 

390

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ