วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
52ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
: 12 ต.ค. 62
126

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี และคุณบุญจิรา กิติสิทธิ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ครบรอบปีที่ 52 โดยเริ่มจากการเป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่การสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย และ ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ