วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
ม.แม่โจ้ ศิษย์เก่าดีเด่น!
: 12 ต.ค. 62
137

อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จาก ม.แห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ลอสบานยอส (2019 Outstanding UPLB Alumnus Award) และศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ในด้านการเป็นผู้นำการศึกษา (2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership Award) ในงานฉลอง 101st UPLB Loyalty Day ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ (University of the Philippines Los Baños) ซึ่ง ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Extension Education/ Ecotourism Management เมื่อ ปี พ.ศ. 2543

Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ