วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
: 12 ต.ค. 62
132

เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมคนรักอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สวพส. และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

Cr.ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ