วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
ม.พายัพ นำการแสดงดนตรีคลาสสิค สู่ยุโรป
: 12 ต.ค. 62
127

ม.พายัพ บุกยุโรป นำการแสดงดนตรีคลาสสิค ผสมผสานลิเกไทยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมความงดงามของศิลปะพื้นบ้านแก่ชาวต่างชาติ

 

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ได้สร้างสรรค์ นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น" เพื่อเป็นการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ถูกสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัย โดย คุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโน รางวัลศิลปาธร และศิลปินสไตล์เวย์ (Steinway Artis) ของคนแรกของประเทศไทย ร่วมกับ นักเพอคัสชั่น (Percussionist) ชาวโปแลนด์ ลูคัส ครูซิลโด้ (Lukusz Kurzydlo) และการสร้างสรรค์นาฏลีลาจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ

การสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการนำดนตรีไทยเดิม ดนตรีไทยสมัยใหม่ ที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้ มาสร้างสรรค์เป็นตนตรีสำหรับเปียโนคลาสสิค รวมทั้งใช้ดนตรีและการแสดงลิเกซึ่งเป็นศิลปะชาวบ้านมารังสรรค์เป็นการแสดงในแนวทางของดนตรีคลาสสิคเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพราะในชีวิตของคนไทยไม่ว่าในวังหรือชาวบ้านร้านถิ่นล้วนมีดนตรีในหัวใจ

นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ไปสู่ชาวยุโรป รวมทั้งเป็นโอกาสของการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ฮังการีอีกด้วย

 

การแสดงประกอบด้วย

เพลงไก่แก้ว ซึ่งเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ คุณณัฐ ยนตรรักษ์นำทำนองเพลงไทยเดิมมาบรรเลงในรูปแบบของดนตรีคลาสสิค มีการแสดงนาฏลีลาประกอบ

 

สยามโชนาต้า เป็นเพลงที่ คุณณัฐประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมายุ 75 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นการนำทำนองเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ มาประพันธ์ในแบบของเปียโนโซนาต้า ในการแสดงครั้งนี้ คุณณัฐ บรรเลงเฉพาะของภาคอีสาน มีการแสดงประกอบ

 

การบรรเลงเพลง ฝัน (Some Where Some How) ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 มีการแสดง 2 ชุด ได้แก่

การแสดงชุดที่ 1ภาษาอังกฤษเป็น "Kai Kaew" (Crystal pheasant)

การแสดงชุดที่2 ภาษาอังกฤษ Piano Sonata No.3 "Siam Sonata"

 

เพลงถวายชัยมหาราชา PianoSonata No.1,"Glory to our Great Kings" คุณณัฐ เขียนขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปีโดยนำเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 9 มาบรรเลงพร้อมสร้างสรรค์ให้เป็นเพลงบรรเลงโซนาต้า พร้อมการแสดงนาฏลีลาของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ