วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือ
: 12 ต.ค. 62
144

มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือพิเศษของ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือพิเศษของ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นางสาวอรณี ชุ่มวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมกอง พัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ