วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
ศิษย์เก่าคนเก่งกลับสถาบัน
: 19 ต.ค. 62
136

ศิษย์เก่าคนเก่งกลับไปเยี่ยมสถาบัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นักศึกษาเก่า มช.คณะรัฐศาสตร์) ให้เกียรติมาเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ