วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
โครงการหลวงตามพระราชประสงค์ในหลวงร.9
: 19 ต.ค. 62
156

องคมตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการหลวง เน้นย้ำให้ความสำคัญกับคนและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมพืชผลให้แก่เกษตรกร ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9

 

วันนี้ (17 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม

 

องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน โดยแนวทางการทำงานของโครงการหลวง ได้ให้ความสำคัญกับคนและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 50 ปี ในการส่งเสริมพืชผลแก่เกษตรกร นอกจากการศึกษาวิจัยเพื่อหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงแล้ว ยังพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพืชให้ได้มาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันการกำจัดศัตรูพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ปัจจุบันได้ผลิตชีวภัณฑ์ 12 ชนิด และได้ผลิตชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรในพื้นที่กว่า 5,000 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เห็นได้ว่าเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวง มีความตระหนักในการดูแลรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต และในขณะนี้โครงการหลวงยังได้เริ่มการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสารเคมีอันตราย ที่จะตกค้างในผลผลิตของโครงการหลวง ตามที่รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้ในประเทศแล้ว จำนวน 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเซต และยังได้พัฒนาชีวภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อใช้ล่อแมลงศัตรูพืชที่มาทำลายผลผลิต ได้แก่ ฟีโรโมนล่อแมลงศัตรูพืช คาดว่าจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในปี 2563

 

สำหรับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ โครงการหลวงได้จัดทำชุดชา 50 ปี โครงการหลวง เพื่อช่วยสนับสนุนผลผลิตที่ปลูกเป็นพืชทางเลือกทดแทนฝิ่นของเกษตรกรชาวเขา ประกอบด้วย ชาชุด เอราวัณเงิน บรรจุชาอู่หลง ผสมดอกดาวเรือง กลิ่นรวงผึ้ง และชุดเอราวัณทอง คือ ชาดำอัสสัม ผสมดอกคำฝอย กลิ่นดอกปาริชาติ นอกจากนี้ ยังมีชุดกระเช้าของขวัญเติมพลังใจ เพิ่มพลังกาย ชุดปันความสุข ชุดเติมเต็มใจ ชุดข้าวกล้องโครงการหลวง และชุดของขวัญจากธรรมชาติ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไลน์ @RoyalProject ช่องทาง Shopee หรือที่ร้านโครงการหลวงทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โอกาสนี้ได้มอบโล่ให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2562 จำนวน 14 คน

 

ศราวุธ เจิมจันทร์ ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ