วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวรถสเปรย์น้ำผสมน้ำยาคลอรีนเข้มข้น ฉีดพ่นทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
: 20 มี.ค. 63
563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวรถสเปรย์น้ำผสมน้ำยาคลอรีนเข้มข้น เพื่อทำการฉีดล้างถนนสายหลักและที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการดำเนินการ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยให้ได้โดยเร็ว จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน มีวินัยในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ห่างไกลจากการเสี่ยงภัยจากโรค ด้วยการล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และจุดเสี่ยงที่จะก่อการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง.

ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ