วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
สสจ.น่าน ลงพื้นที่ตรวจมาตรการเข้มงวด ดูแลความปลอดภัยให้กับ นักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
: 01 ก.ค. 63
168

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกที่จังหวัดน่านภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนมัยมประจำจังหวัดน่าน นักเรียนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ทางโรงเรียนมีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนมากตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประตูโรงเรียน มีจุดการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเดินการล้างมือด้วยเจลแอลลกอฮอล์ โรงเรียน มีการติดจุดสติ๊กเกอร์ห่าง 1 เมตร เพื่อเป็นการเว้นระยะทางสังคม โดยมีทาง สาธารณสูขจังหวัดน่าน นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายดิเรก สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รองนายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นำทิมแพทย์จากอำเภอเมืองน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ อสม.ประจำตำบล ตั้งจุดตรวจวัดไข้ นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าอนามัย และสแกน คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ก่อนเข้าโรงเรียน มีอาจารย์ได้มีการอธิบาย ชี้แจงแนวทางการเรียน และการปฏิบัติตัวในการเรียน แบบ NEW NORMAl เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางด้าน นายดิเรก สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รองนายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า โรงเรียนจะต้องมีการสร้างรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่กำหนดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ พร้อมฝากผู้ปกครองหากนักเรียนมีใข้ให้หยุดเรียนทันที่

นายโตรพฤพ ผางาน ผู้อำนวย.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,170 คน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด – 19 จึงได้มีการแบ่งเด็กนักเรียนมาเรียนวันละประมาณ พันกว่า คนเศษโดยใช้เลขคู่ กับเลขที่คี่ของเด็กนักเรียน เพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียน ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับเปิดเทอมนั้น ทางโรงเรียนดำเนินการมานานเป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ภายใต้แนวทาง “การเรียนเต็มที่ ความปลอดภัยเกินร้อย” ซึ่งทางคุณครูได้มีการดูแลเด็กตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนทและให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานได้แค่หน้าประตูเท่านั้น จากนั้นพอเด็กๆ ก้าวเข้าสู่ภายในก็จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อน หากอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะให้เด็กยืนพักรอสักครู่แล้ววัดใหม่ถ้าครบ 3 ครั้ง ถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่ ก็จะเรียกผู้ปกครองมารับกลับ ส่วนเด็กที่ผ่านการวัดอุณหภูมิแล้วจะให้เด็กเดินผ่านเครื่องพ่นน้ำเกลือเพราะไม่เป็นอันตรายต่อผิวเด็ก มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนก็นั่งแยกกันตามระยะห่าง 1 ห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน.

ข่าว/ภาพ ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ