วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 1 เนกขัมมาบารมี เพื่อหารายได้จัดสร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์
: 02 ก.ค. 63
746

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่วัดดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตัน รุ่น 1 เนกขัมมาบารมี

โดย พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙) ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระมหาเถระ ทั้งพระเถราณุเถระ พระคณาจารณ์นั่งปรกปลุกเษกอธิฐานจิต อาทิ หลวงปู่ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดมะกับตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ , พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคฺเตโช) วัดแม่พริกบน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (ครูบาเสนาะ กตสาโร) เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ , พระครูสุนทรวรนาถ (ครูบานเรศ สุรนาโถ) วัดป่าคอวัง (วังวิโมกข์) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน , ครูบาปัญญาชัย พุทธรักชิตะ วัดราษฎร์ดำรง ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย , พระครูธีรนันทสิทธิ์ (บุญฤทธิ์ ธีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสบหลบ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

โดยมีลูกศิษย์ผู้มีเชื่อเสียง และผู้เลื่อมใสศรัทธาครูบาดอนตันมากมายร่วมเข้าพิธี อาทิ เสธตั้ม ทหารม้ากระดูกเหล็ก พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสร้าศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ และบูรณะเสนาสนะภาในวัด โดยวัดดอนตันได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก บางปีก็เกิดน้ำท่วมสูงทำให้เสนาสนะเกิดความเสียหาย ทางคณะกรรมการวัดดอนตันจึงมีมติร่วมกันสร้างวัดถุมงคลเพื่อหาทุนในการสร้างอาคาร ศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ เพื่อเก็บเสนาสนะและจัดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งจองวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตัน รุ่น 1 เนกขัมมาบารมี ติดต่อได้ที่ พระครูโกวิทวรโสภณ โทร. 08-98822473 พระกิตติพัฒน์ สุเมธี 08-95607467 หรือร่วมสมทบทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี 020303306052 ธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี สร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์

ข่าว/ภาพ : 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ