วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง และพบปะชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) เพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง
: 02 ก.ค. 63
224

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง และพบปะชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) เพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) มอบหมายให้ พ.อ. รพีพงศ์ กระจ่างพันธุ์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง และพบปะชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) เพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจากชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) ในโอกาสนี้คณะ ศปป.1 กอ.รมน.ได้แนะนำแนวทางการดำเนินแผนงานโครงการของ ศปป.1ให้กับ จนท.ที่รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดน่าน
ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลขที่ 13 ม.4 บ้านนาท่อเด่น ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อพบปะ นายสัมพันธ์ ณ น่าน ปราชญ์เพื่อความมั่นคง(เจ้าของศูนย์ฯ) พร้อมด้วยนางอัมพร คำลือ ผู้แทน กศน.อำเภอเมืองน่าน(ทีมงาน 3 ประสาน) เพื่อร่วมหารือแนวทางการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์โดยร่วมกันส่งเสริมการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดการใช้สารเคมีรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของดินและใช้ปุ๋ยให้ถูกกับคุณภาพของดินในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทีมงาน 3 ประสาน พร้อมที่จะร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนตามแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ