วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
โชคดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ไม่ควรพลาด ของดี และฟรี ใครไม่สมัครจะเสียดายโอกาส
: 03 ก.ค. 63
283

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.โดย ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท.สำนักงานน่านเปิดเผยว่า โชคดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ไม่ควรพลาด ของดี และฟรี ใครไม่สมัครจะเสียดายโอกาส ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง (โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร , ร้านกาแฟ , ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก , กิจการขนส่ง-รถเช่า , ผู้ประกอบการนำเที่ยว , และมัคคุเทศก์ , ชุมชนที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว , เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว

ท่านจะสามารถพัฒนาการทำตลาดผ่านระบบออนไลน์เพื่อแข่งขันในยุคดิจิดอลได้อย่างง่ายดาย ด้วยการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)” ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน

วิทยากร คุณโซอี้ นางฟ้าการตลาดดิจิตอล (ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์) เก่งมาก Profile สูง สอนสนุก เรียนง่าย ใช้เป็น สอนทำตลาดออนไลน์ แค่มีมือถือมาเครื่องเดียว ก็อาจพลิกธุรกิจสู่ความรุ่งเรือง สร้างรายได้มหาศาล รีบสมัครด่วนรับจำนวน จำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น สมัครฟรี ทางออนไลน์ ช่องทางเดียว โดย Scan QR Code จาก Banner ที่แนบมานี้ (เปรียบเทียบกรณีหากท่านสมัครเรียนเองเฉพาะ ค่าคอสเรียน ไม่รวมการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็ตกประมาณ 25,000 บาทต่อคนแล้ว)

Project ดีที่ Co-Creation โดย “ทีมน่านท่องเที่ยว” ได้แก่

จังหวัดน่าน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.)

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน (สธน.)

หอการค้าจังหวัดน่าน

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ