วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
คนสันติสุขไม่ทิ้งกันตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวอำเภอสันติสุข
: 23 ก.ค. 63
280

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข พร้อมด้วย นายวิชัย ชัยชนะฉิมพลี ประธานชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน คณะกรรมการชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน , จนท.จาก สสอ.สันติสุข , รพ.สันติสุข และ อสม. ได้ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลดู่พงษ์ ประกอบด้วยหมู่บ้าน โป่งคำ น้ำโซ้ง ดู่พงษ์ ดอนดู่พงษ์ ภูแยง จำนวน 6 ราย ได้มอบถุงยังชีพและเงินแก่ผู้ป่วย รับทราบปัญหาของผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวอำเภอสันติสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี.

ข่าว/ภาพ : ประสิทธื์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ