วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: 23 ก.ค. 63
263

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่านมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 24 กรกฎาคม 2563 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยพันเอก คงศักดิ์ เสนะวีระกุล รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่38 และ พันโท ไพรัช ศรีไชยวาล พัน ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่2 นำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง จำนวน 250 คน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทย และ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ให้แก่กำลังพลทุกนาย และนักเรียน นักศึกษา ที่เสียสละ ช่วยเหลือชีวิต เพื่อนมนุษย์

ส่วนโลหิตที่ได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและต้องการเลือด ซึ่งทางโรงพยาบาลน่าน จะรวบรวมนำไปเก็บไว้ที่คลังเลือดของโรงพยาบาลน่าน ในระยะนี้ต้องเตรียม ความพร้อม รับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และเหตุอันจะเกิดกับสถานการณ์ อาจมีอุบัติเหตุ หรือมีการผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉินเนื่องจากงานธนาคารเลือดขาดแคลนโลหิตไม่เพียงพอกับการให้บริการผู้ป่วยเพื่อจะได้เก็บรักษาไว้สำหรับผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย ได้มีหมู่โลหิตสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอและนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุหรือที่มีความต้องการต่อไป สำหรับโลหิตที่ได้ครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,900 ชีชี.

ข่าว/ภาพ : ประสิทธื์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ