วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
กอ.รมน.จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา)
: 24 ก.ค. 63
152

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม กศน.ตำบลผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) มอบหมายให้ ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด น่าน ดำเนินกิจกรรมโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา) โดยมีผู้ร่วมสานเสวนาประกอบด้วย นางอำพร คำลือ ผู้แทน กศน.อำเภอเมืองน่าน, นายคงคณาพันธิ์ วงษา นักพัฒนาชุมชน อบต.ผาสิงห์,นายพรชัย ไชยตัน ผญบ.บ้านผาตูบ ม.7 และราษฎรกลุ่มผู้ทำไม้กวาดจากดอกก๋งและกลุ่มประดิษฐ์โคมไฟล้านนา ของตำบลผาสิงห์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมสานเสวนา

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการสาธิตและทำการฝึกสอนการทำไม้กวาดจากดอกก๋งให้กับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมกลุ่มฯ รวมถึงการสรุปประเด็นแนวทางที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายภายในชุมชนและส่งออกนอกจังหวัด โดยความคิดเห็นของกลุ่มฯได้มีข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์การขายสินค้าทางออนไลน์ ในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ทุกประการ.

ข่าว/ภาพ : ประสิทธื์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ