วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
อุทยานแห่งชาติแม่จริมได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยว
: 24 ก.ค. 63
239

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว.เทคโนธานี คลองห้า นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ร่วมงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) "วว.ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานโลก มอบใบรับรอง 13 หน่วยงานรัฐ" ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยว แก่ อุทยานแห่งชาติจำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 16 แหล่งท่องเที่ยว นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและมอบใบรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย โดย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) เป็นผู้มอบใบรับรอง, ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้แทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้

โดยที่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแก่ง ระดับปานกลาง โดยมี นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม เป็นตัวแทน เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบใบรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว

ในปีนี้มีอุทยานแห่งชาติ ผ่านการตรวจประเมินและมอบใบรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย 16 แหล่งท่องเที่ยว ใน 12 อุทยานแห่งชาติ ได้เเก่
1.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีมาก)
2.อุทยานแห่งชาติเขาหลวง คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
3.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี รับ 2 รางวัล คือคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม) คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ (ระดับดีเยี่ยม
4.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รับ 2 รางวัล คือคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)เเละ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดี)
5.อุทยานแห่งชาติแม่จริม คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับปานกลาง)
6.อุทยานแห่งชาติแม่วาง คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดี)
7.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม)
8.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รับ 2 รางวัล คือคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม : ยอดดอยอินทนนท์ และ ระดับดีมาก : เส้นทางอ่างกา)
9.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี รับ 2 รางวัล คือมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ (ระดับดีเยี่ยม) เเละมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
10.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
11.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดีเยี่ยม)
12.อุทยานแห่งชาติหาดวนกร คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (ระดับดีเยี่ยม).

ข่าว/ภาพ : ประสิทธื์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ