วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน” เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
: 25 ก.ค. 63
276

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่ ข่วงน้อย (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน" โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวให้การต้อนรับ และนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน กล่าวรายงานการดำเนินงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน” สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน" ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.- 21.00 น เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการตลาดสินค้าอินทรีย์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างโอกาสด้านการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังเป้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชน บริโภคอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงรับซื้อ - ขาย ผลผลิตเงาะอินทรีย์จังหวัดน่าน 3 สัญญา ผู้ขาย 1 กลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรปลูกเงาะอินทรีย์อำเภอทุ่งช้าง ผู้ซื้อ 2 ราย : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน บริษัท เซ็นทรัล ดรีเทล จำกัด (Tops) โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นสักขีพยาน ในการทำสัญญาครั้งนี้ด้วย.

ข่าว/ภาพ ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ