วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
จัดพิธีรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
: 25 ก.ค. 63
263

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 10.00 น. พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้ พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.38 เป็นประธานพิธีรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้นำกำลังพลจิตอาสาของทหารในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมปลูกหญ้าแฝกสายพันธุ์อินเดีย จำนวน 15,000 กล้า ปลูกในพื้นที่ 3 ไร่ ณ บริเวณขอบตลิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานแสงเพ็ญ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ,เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหาทางการเกษตร เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเทิดทูนและธำรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป.

ข่าว/ภาพ ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ