วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
จังหวัดน่าน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ มทบ.38
: 25 ก.ค. 63
236

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อ.เมืองน่าน จ.น่านโดย รอง ผบ.มทบ.38 พร้อมกับหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดน่าน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ประจำปีพุทธศักราช 2563

พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้ พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.38 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง ร่วมพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเทิดทูนและธำรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป.

ข่าว/ภาพ ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ