วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564
ภาคเหนือ / น่าน
เกษตร จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด หลักสูตร พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
: 26 ก.ค. 63
225

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่หัองประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมและการบรรยายระบบธนาคารน้ำใต้ดินการทำบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน , การทำส้วมพันปีและการกำหนดจุดทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยท่านอาจารย์โกวิทย์ ดอกไม้ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง และมีการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด หลักสูตร พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยเกษตรอำเภอ,เกษตรตำบล,ตัวแทนจาก อบต.ในเขต อ.ภูเพียงผู้สังเกตุการณ์และตัวแทนจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านร่วมสังเกตุการณ์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ