วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / น่าน
จังหวัดน่าน ทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: 28 ก.ค. 63
240

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน จัดกิกจรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพพากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ พระภิกษุ สามเณร จำนวน 40 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นายวรกิตติ ศรีทิพพากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชในพื้นที่จังหวัดน่าน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย และเวลา 18.00 น. ขอเชิญประชาชนร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ