วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / น่าน
จังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา
: 29 ก.ค. 63
358

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ หนองหลวง บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้เป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งนี้ กรมประมงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลานิล ปลายี่สก และปลานวลจันทร์ จำนวน 500,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำธรรมชาติ ปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองหลวง เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระองค์ท่าน ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทรงห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ในทางด้านประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศ และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ไว้บริโภคมากขึ้น.

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ