วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / น่าน
มทบ.38/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 โดย รอง เสธ.มทบ.38 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563
: 29 ก.ค. 63
369

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณข่วงเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 มอบหมายให้ พ.อ.คงศักดิ์ เสนะวีระกุล รอง เสธ.มทบ.38 ได้นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยการพัฒนาสวนสาธารณะ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริเวณถนน/ภูมิทัศน์โดยรอบ สะอาด เรียบร้อย.

ข่าว/ภาพ : ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ