วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / พะเยา
ชมรมผู้ค้ารถเชียงคำ ปันน้ำใจให้น้องนักเรียน มอบทุนการศึกษา 38 ทุนให้เด็กดี กำพร้า ยากจน
: 08 ก.ค. 63
186

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ หจก.แอ๊ดเชียงคำ เจริญยนต์ บ้านแดนเมือง ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มีนักธุรกิจผู้ค้ารถยนต์มือสอง ของอำเภอเชียงคำ ได้ทำพิธีการแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ อ.เชียงคำ-ภูซาง จำนวน 38 ทุน โดยใช้ชื่อ  “โครงการชมรมผู้ค้ารถเชียงคำ ปันน้ำใจให้น้องนักเรียน” ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวและเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจกับเยาวชนที่คิดดี ทำดีแต่ฐานะยากจน

นายสมพร สนชาวไพร ประธานชมรมฯ เผยว่า ชมรมผู้ค้ารถเชียงคำ ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้ว 5 ปี เพื่อให้นักธุรกิจผู้ค้ารถมือสองในเชียงคำ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และในปีนี้เห็นว่าหลายๆครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากพิษ โควิด 19 ทางชมรมจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงนี้  มติเสียงส่วนให้แจกทุนการศึกษาให้เด็กๆที่มีความประพฤติ เรียนดี หรือสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน โรงเรียนหรือสถาบัน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้ มอบให้ 38ทุนๆละ 1,000 บาท

โดยคัดเลือก นักเรียนในเขต .อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง ที่ทางครอบครัวมีฐานะยากจน กำพร้าแต่เด็กมีความประพฤติดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยเน้นเรื่องความประพฤติเด็กเป็นเกณฑ์ และจะทำในปีต่อๆไปอีกปีละ1-2ครั้ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทางครอบครัวของผู้รับทุน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆมุ่งที่จะทำความดี เช่นตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี ชอบช่วยเหลือเพื่อน สังคม ชุมชน  เพื่อให้เขาตระหนักว่า ที่เขาได้รับทุนเพราะเขาเป็นคนดีความประพฤติดีและได้รับสิ่งที่ดีดี

ด้าน ด.ช.อนุสรณ์ แซ่เฮ่อ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ กล่าวว่า ตนเองขอขอบคุณทางชมรมฯเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบทุนการศึกษาให้ ทั้งนี้ตนเองจะนำทุนนี้มาแบ่งเบาภาระในครอบครัว ซึ่งพ่อแม่ตนเองเป็นชาวไร่รายได้ไม่แน่นอน ประกอบกับพี่น้องรวม 3 คนต่างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตนเองจะใช้ทุนนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุด.

ภาพ/ข่าว สราวุธ  ตั้งประเสริฐ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ