วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / พะเยา
กองบรรณาธิการมดข่าวพะเยาทีวี จับมือบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา จัดโครงการ " พลังสื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
: 13 ก.ค. 63
269

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่กองบรรณาธิการมดข่าวพะเยาทีวี ภายในวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีการร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (New Media Communication) มหาวิทยาลัยพะเยา และเยาวชนกล้าแผ่นดิน ในโครงการ “ พลังสื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ เพื่อการออกแบบสื่อและแนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศอาเซี่ยน

นางสาวศิรินุข เศรษฐกุลบุตร  นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันบันสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือวัยใสประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการอยากรู้ อยากทดลองตามลักษณะนิสัยของวัยรุ่นและการเข้าใจที่ผิดพลาดในเรื่องการการนับหน้า 7 หลัง 7 , ก่อนและหลังการมีประจำเดือน เนื่องจากระยะการมีประจำเดือนของผู้หญิงมีวันที่และเวลาไม่แน่นอนเสมอไป การนับ 7วันก่อนประจำเดือนมาจึงมักจะเกิดโอกาสพลาดในการตั้งครรภ์สูง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก พยายามหาทางออก หาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆที่จะตามมา

นายชัยวัฒน์  จันทิมา บรรณาธิการโทรทัศน์ชุมชนพะเยาทีวี  กล่าวในช่วงหนึ่งของการระดมความคิด ว่า เนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือเป็นปัญหาที่จะลูกลามหรือจะมีปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆตามมา  สื่อฯจึงมีหน้าที่นำเสนอวิธีการป้องกันด้วยการใช้สื่อที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่จะตามมาทั้งตัวของวัยรุ่นเองและปัญหาสังคมที่จะตามมาหากมีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จึงมีการโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อออกแบบสื่อสร้างสรรค์ และ การนำเสนอแนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ