วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564
ภาคเหนือ / พะเยา
อปท.ในอ.จุน เตรียมความพร้อมบุคลากรอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563
: 14 ก.ค. 63
353

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุม 50 ปี อ.จุน จ.พะเยา นายสิโรฒม์ ชมใจ ปลัดอาวุโส อ.จุน เป็นประธานในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ 4 แห่งให้การต้อนรับพร้อมจิตอาสาจำนวน 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นการลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียในพื้นที่

นาย สุภชัย  ศุนย์กลาง นายก.ทต.จุน เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ อปท.ทุกแห่งมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจิตาสาภัยพิบัติขึ้น ซึ่งการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  เทศบาลตำบลจุน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุขิงแกง โดยมีจิตอาสาฯเข้าร่วมฝึกอบรมฯ อปท.ละ 50 นาย รวมเป็น 200 นาย เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การทำงานเต็มไปด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพเมื่อยามเกิดภาวะภัยพิบัติ ตลอดจนสร้างระบบบังคับบัญชาให้รู้ว่าใครมีหน้าทีอะไร ตลอดจนเป็นการดสร้างบุคลากรในโครงการจิตอาสาในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป

ด้านนายสิโรฒม์ กล่าว การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการ ในการดูแล ป้องกันและแก้ไข หากเกิดกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของแต่ละ อปท. เนื่องจากอาสาสมัครทั้งหมดที่เข้าอบรมต้องเป็นผู้ช่วยพนักงานบรรเทาสาธารณภัย และมีความใกล้ชิดหรืออยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินั้นๆ จึงมีความรวดเร็วในการแจ้งเหตุ ประเมินสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การแก้ไข หรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันเป็นการลดความสูญเสียในทุกๆด้านได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว สราวุธ  ตั้งประเสริฐ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ